No veit du

Ein liten «visste du at?» side..

 • Det finnst over 110 morellsortar i Ullensvang – Ca 10-12 av dei dyrkast i større omgang
 • Det finnst over 2500 morellsortar i verda – Ca 20 sortar dyrkast i større omfang
 • At moreller innheld mykje anti-oxydantar, som reduserer faren for kreft og hjartesjukdomar
 • Tyrkia er verdas desidert største produsent av moreller. Dei pakkar dagleg meir enn heile den Norske produksjonen til saman på ein heil sesong!
 • Det var dei engelske munkane frå Lysekloster som lærte hardingane å dyrka frukt for over 800 år sia
 • Vår gard har stått på eksakt samme plass på rasteplassen i Djupevik (i Ullensvang, sørom Lofthus) sia 1984 og seld frukt
 • Ca 20% av blomene i moreller overlever pollineringa og vert frukter, resten døyr
 • Hardanger er den største produsenten av frukt i Noreg
 • Gulfstraumen som kjem inn i Hardangerfjorden er ein av faktorane for at me kan driva med fruktdyrking
 • I gamle dagar, med store trær var vanleg å hausta 150 kilo moreller på eit tre, mens idag med moderne plantingar ikkje klarar meir en 15-20 kilo pr.tre
 • Sekse er tufta på eit 1000 år gamalt enormt skred/ras. Jord og stein i smått og stort format finn ein nok av rundt forbi..